Oprettelse af anpartsselskab

Når du starter en virksomhed, skal du oprette den som selskab. En af de selskabstyper, som du kan vælge blandt er et anpartsselskab. Du kender måske også selskabet under betegnelsen ApS. Når du gerne vil oprette et anpartsselskab, skal du indskyde mindst 40.000 kroner som selskabskapital. Beløbet kan enten være kontant eller bestå af værdier.

Opret aps nemt og hurtigt – læs dog mere om, hvordan du gør, inden du kaster dig ud i det.

Nødvendige dokumenter ved oprettelse af anpartsselskab

Når du vil oprette et anpartsselskab, skal du udforme et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter samt en ejerbog. Derudover skal selskabskapitalen godkendes og Erhvervsstyrelsen skal registrere selskabet. Ofte vil processen være relativ hurtigt, hvis blot du rådfører dig med en erfaren rådgiver inden for området. Hele processen er nemlig digitaliseret. Derfor vil du oftest have både ApS og CVR-nummer inden for 24 timer.

oprettelse af anpartsselskab

Krav ved oprettelse af anpartsselskab

Når du skal oprette et anpartsselskab, er det et krav, at en eller flere ejere har anparter eller aktier i virksomheden. Derudover skal selskabskapitalen, som nævnt, bestå af mindst 40.000 kroner. Du er desuden forpligtet til løbende at føre regnskab. Du skal også indsende en årlig årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Derudover skal du også vide, at selskabet er pålagt revisionspligt. Du skal også registrere alle ejerforhold i en ejerbog. Du skal også udpege en direktion og muligvis også en bestyrelse. Derudover skal du vide, at ejernes hæftelse er begrænset ved anpartsselskaber.

Udtagelse til manuel behandling

Nogle gange udtager Erhvervsstyrelsen en sag til manuel behandling. Hvis det er tilfældet med din oprettelse af anpartsselskab, kan behandlingen tage op til 3 uger. Det er dog værd at bemærke, at langt de fleste sager behandles automatisk. Derfor er det sjældent, at en oprettelse af anpartsselskab bliver udtaget til manuel behandling.

Anvendelsen af CVR-nummer

Når din oprettelse af anpartsselskab er blevet registreret, vil du modtage et CVR-nummer. Nummeret fungerer som en slags identifikation for din virksomhed. Du kan sammenligne et virksomheds CVR-nummer og dit eget CPR-nummer. Hvis du skal i kontakt med offentlige myndigheder, kunder eller lignende, skal du oftest oplyse dit CVR-nummer. Når et CVR-nummer bliver slået op i CVR-registret vil alle virksomhedens offentlige stamdata komme frem. Blandt andet virksomhedens navn, antallet af ansatte og branchekoden.

Anpartsselskaber og momsregistrering

Hvis du ejer en dansk virksomhed, der omsætter for mere end 50.000 kroner årligt, er du ved lov forpligtet til at momsregistrere virksomheden. Derfor vil det være en god idé at momsregistrere din virksomhed samtidig med, at du opretter den som anpartsselskab.

Hvad er en ejerbog?

Som nævnt kræver oprettelse af anpartsselskab, at der bliver udformet en ejerbog. En ejerbog er en slags oversigt over, hvem der ejer anparter i selskabet på nuværende tidspunkt, og hvem der tidligere har gjort. Ejerbogen indeholder også oplysninger om, hvordan anparterne er blevet erhvervet, og hvor mange anparter de respektive anpartshavere ejer. En ejerbog er ikke offentlig. Dog vil både offentlige myndigheder samt alle ejere af selskabet kunne tilgå den. Det er essentielt, at din ejerbog bliver ført korrekt, og at du løbende opdaterer den ved ændringer.

Comments are Disabled